en

SOM

خرده فروشی برق

شرکت خرده فروش، نهادی واسطه‌ای است که وظیفه خرید برق از بورس انرژی، بازار عمده فروشی برق و همچنین تولیدات پراکنده و فروش آن به مشترکینی که مجوز خرید مستقیم برق خود را ندارند، دارا می باشد.
به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰  به شماره ۱۴۵۹۳۷ت ۵۰۹۹۹ هـ هیئت محترم وزیران، موضوع تسهیل امور مربوط به اتصال به شبکه، ترانزیت انرژی الکتریکی و تضمین تحویل برق و پشتیبانی قراردادهای دوجانبه از جمله وظایف و تعهدات وزارت نیرو به شمار می­رود. همچنین، مطابق مصوبه وزیر محترم نیرو به شماره ۱۰۰/۳۰/۳۴۵۸۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۹، مشترکین صنعتی با دیماند قراردادی بالای ۵ مگاوات موظفند که برق مصرفی خود را از طریق احداث نیروگاه، انعقاد قرارداد دوجانبه با عرضه کنندگان برق (شرکت های خرده فروش برق و نیروگاه ها) و یا بورس انرژی تامین نمایند. لذا موضوع تامین برق مشترکین از پشتوانه ها و حمایت های قانونی لازم برخوردار می باشد. مقصود از قرارداد دوجانبه تامین برق، مبادله مالی مستقیم بین یک عرضه کننده و یک مصرف کننده است. در حال حاضر، فقط مشترکین بالای ۵ مگاوات بخش صنعت و معدن می توانند مصرف برق مورد نیاز خود را از طریق قراردادهای دوجانبه با عرضه کننده مورد نظر خود تامین کنند.

بر اساس این دستورالعمل شرکت‌های خرده فروش اختیاراتی دارند که در ادامه آمده است :
  1. مشاوره بازار نیروگاهی

  2. بورس انرژی

  3. خرده فروشی برق از طریق قرارداد دو جانبه

  4. ممیزی انرژی صنعتیصاحبان واحد های صنعتی جهت رفع نیاز برق و همچنین کاهش قطعی های برقی که منجر به خسارات مالی بسیار در آن صنعت میشود ، قادر هستند در سریعترین زمان با مشاوران بازار خرده فروشی شرکت مهندسی برق تهران ارتباط برقرار کنند و به صرفه ترین و اقتصادی ترین راه کار ها را جهت تامین برق مورد نیاز خود دریافت کنند . برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید